Schemx一站式聚氨酯技术支持及产品服务商

光学玻璃

首页    解决方案    光学玻璃    光学玻璃

                            

光学玻璃

 

       Schemx光学材料涂覆用聚氨酯产品可提供安全、耐用且易于维护的解决方案,充分满足光学实验及材料检测的苛刻要求。我们的涂覆聚氨酯材料有助于增强耐磨性、有助于(涂覆不均匀带来的)光线直线传播、有助于(空气杂质和其它常见外界引起的)磨蚀和腐蚀。

       Schemx为几乎所有光学材料涂覆膜领域(包括显微镜、偏光镜、原子力显微镜和扫描电镜)提供咨询和支持。

2019年4月3日 14:08
浏览量:0
收藏